slhrendeit

Krajinski park Kraški rob

Kraški rob označuje značilno pokrajino v koprskem zaledju, kjer se kraška planota prevesi v flišno pokrajino Slovenske Istre in predstavlja geološko in podnebno mejo.


Razteza se okoli 20 km od Socerba ob slovensko-italijanski meji pa vse do Mlinov ob slovensko-hrvaški meji. Tu lahko najdemo veliko drobnih reliefnih oblik, kot so udori, spodmoli, škrapljišča,skalni podori in jame. Na tem območju je moč najti tudi floro in favno obeh pokrajin, ki ju razmejuje (kraška in submediteranska). Tam je moč najti tudi 28 endemičnih vrst, našli pa so tudi 10 za znanost do tedaj neznanih živalskih in rastlinskih vrst. Tamkajšnja naselja (Kubed, Črni Kal, Črnotiče, Hrastovlje, Gračišče, Podpeč in Socerb) so razglašena za kulturne spomenike.

Kraški rob je območje številnih naravnih posebnosti in izredne biotske pestrosti. Je prehod med primorskim in celinskim delom Slovenije, 'stopnica' iz toplejše Istre k hladnejšemu krasu.

Strme apnenčaste stene potekajo v smeri severozahod – jugovzhod. Stopničasto se dvigajo nad vmesnimi flišnimi predeli, občasno poplavljenimi in kmetijsko obdelanimi valami. Stene so gnezdišča ogroženih vrst ptic. Menjavanje apnenčaste in flišne geološke podlage ter razgiban relief so vzrok za pestro sestavo rastlinskih in živalskih vrst. Po vrhovih Čičarije in Slavniškega pogorja se razprostirajo kraški mediteransko-montanski travniki, ki so zelo bogati po številu rastlinskih in živalskih vrst. Na tem območju najdemo več travniških rastlin in toploljubnih metuljev, pajkov, strig, kobilic ter drugih redkih ali ogroženih živali.

V okviru prizadevanj za ohranjanje narave tega omočja je bil v letih 2002-2005 izveden projekt Life Natura 2002 "Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba" Več informacij nahttp://www.zrs-kp.si/projekti/Life/

 

Last modified on četrtek, 23 januar 2020 09:44

Novo na portalu

cache/resized/c925a3ed6e1b764472c29c1021bf5494.jpg
Suhi zid dogaja
cache/resized/2d9263db71123c1ac81bc10f96e988c2.jpg
Apartmaji/sobe
cache/resized/f7a27b212e94beca198bf3b4c1774729.jpg
Kaj posebnega
cache/resized/c20dbfb829dbc82bbe5845c1bb098b29.jpg
Kaj posebnega
cache/resized/8086d0f0570356f103b29e6b8f47b6de.jpg
Cerkve in samostani

Na strani je 253 gostov in ni članov .

Top