slhrendeit

Utrdba Črni Kal


Ostanke utrdbe nad Črnim Kalom imenujejo Grad ali Stari Grad, nahajajo pa se na okoli 30 metrov visoki skali, ki je bila nekoč dostopna le preko štirimetrskega dvižnega mostu.

Črni Kal se omenja že v 11. stoletju, nahaja pa se na prometni poti po dolini Rižane proti Klancu med jadransko obalo in notranjostjo, na meji beneškega in habsburškega interesa.
V teku 14. stoletja je bil počivališče trgovcev in potnikov, in tudi kraj spopadov med Koprom in Habsburžani ter napadov Uskokov. Z odličnim nadzorom nad celo dolino, je bil poleg Socerba glavna točka iz katere so habsburški vojaki napadali sovražnike.

Med beneško - avstrijsko vojno je oktobra 1511 grad zasedel grof Krištof Frankopan, ki se je že več kot leto prej utaboril s svojo vojsko nad Črnim Kalom. Leto dni so potekale manjše bitke, nato pa je Frankopan začel odločilni napad. Skoraj takoj so se pred sovražno premočjo predale vse beneške trdnjave, ki so na zahodni meji branile Koprsko: grad Mocco pri Trstu, Osp, grad Socerb, Črni kal. Podpeč in Kubed. Po mirovnem sporazumu med Beneško republiko in Habsburžani deset let pozneje je pripadel socerbskemu gospostvu in bil z okrajem vred priključen deželi Kranjski. Tako je bil Črni kal podrejen socerbskemu sodišču, od leta 1622 last grofov Petazzi.

Črnokalska skala je danes priljubljeno zbirališče alpinistov. Ljubiteljem plezanja skozi celo leto ponuja smeri različnih težavnostnih stopenj in dolžin. Znamenitost kraja je “poševni stolp” - zvonik cerkve sv. Valentina iz 17. stoletja, ki se nagiba zaradi udiranja zemlje. V vasi je najstarejši kamniti portal istrsko-kraške arhitekture, ki se nahaja na Benkovi hiši iz 15. stoletja.


Vir: http://revitas.org/sl/turisticni-itinerarji/kulturne-in-naravne/crni-kal-osp-kubed,40/crni-kal,90.html
       Ivan Stopar, Knjiga o gradovih