slhrendeit

Obrambni stolp nad Podpečjo

Nad vasjo stoji na vrhu skalnate pečine beneški obrambni stolp, ki je skupaj z utrjeno jamo pod njim – imenovano Grad – predstavljal pomembno obrambno postojanko že v času ogrskih vpadov (1411), zlasti pa turške nevarnosti (1470-1501) in avstrijsko beneških vojn v začetku 16. stoletja.

Ker je to območje strateškega pomena, so se tu vrstili boji za nadzor stolpa, kajti samo lastnik stolpa je lahko obvladoval celotno dolino. Tako so l. 1513 Tržačani s pomočjo Avstrijcev poskušali kar nekajkrat zavzeti utrdbo, ki je bila tedaj v beneških rokah. Okoli l. 1535 je namreč stolp prišel pod beneško upravo in tako je ostalo vse do 1797, ko je prešel pod avstrijsko oblast. Pod stolpom je v steni obzidana naravna jama, kamor so se zatekali vaščani pred pohodi Turkov in Uskokov. Danes se tja zatekajo miru željni ljudje. Tik pod stenami vodi zelo lepa, slikovita pot.

Mogočni stolp

Novinar Dnevnika, Rok Mihovec navaja »Meja med Istro in Notranjsko je že tisočletja taka, kot da bi jo z nožem odrezal. Na eni strani imamo flišno Istro s številnimi grički, vinogradi, sadovnjaki in morsko obalo, na drugi strani pa s širnimi gozdovi prekrito Notranjsko. Meja med obema pokrajina je opazna na prvi pogled. To je Kraški rob. Več deset kilometrov dolgi pas sten, ki se razprostira nad dolino Rižane.
Meja pa ni bila le geološka in podnebna, ampak tudi politična. V Istri je imela glavno besedo Beneška republika, na Kraškem robu pa habsburško cesarstvo oziroma Avstrija. Oba mogočna nasprotnika sta si bila stoletja stalno v laseh, zato sta poskrbela, da je bila meja med njima utrjena. Morda najlepši primer je prav Podpeč na samem Kraškem robu. Do starodavne vasice s kakšnimi 60 prebivalci se na poti iz Ljubljane proti morju odpravimo s križišča za Socerb, le da zavijemo na levo, ali pa se na cesto, ki pelje v vas, povzpnemo iz doline Rižane.
Vas je značilno Primorska: kamnite stene in strehe krite s korci. Ime je dobila po zatišni in zavetrni legi, ki ima obliko kotla oziroma peči, nad katero se v obliki dimnika dviga mogočen obrambni stolp. Sredi vasi je cerkev svete Helene. Nekdaj je bila bogato poslikana s freskami, vendar so jih zaradi polzenja flišnih tal in zaradi vpliva tresenja železnice, ki vodi skozi vas, prenesli v pokrajinski muzej v Koper in v Narodno galerijo v Ljubljani. Zanimiva je tudi Prkičeva hiša, starodavna istrska kamnita hiša, ki so jo obnovili konec osemdesetih let.


Obrambni stolp

V 11. stoletju je bil zgrajen obrambni stolp z utrjeno naravno jamo. Zgradil ga je istrski mejni grof Ulrik Weimarski.  Okrogli štirinadstropni stolp s premerom sedmih metrov je grajen iz klesanega belega kamna z vložki iz peščenca. Visok je približno 17 m in zidovi so debeli 1,5 metra. Zaključuje se z enokapno streho, ki je bila prvotno krita s kamnitimi škrlami. Stolp ponuja čudovit razgled na Rižansko dolino in koprski zaliv.

Skozi stoletja so se tu odvijali mnogi boji za oblast nad stolpom. Namreč lastnik obrambnega stolpa je imel v lasti in upravljal s celotno dolino. Najdlje so ostali na oblasti Rimljani in Avstrijci, nazadnje pa si je stolp lastila avstrijska oblast. Stolp je bil zavarovan z več topovi in bil del sistema utrdb na meji med Avstrijo in Beneško republiko. V času turških in uskoških pohodov in upadov je naravna jama pod stolpom vaščanom služila kot zatočišče.

Po obrambnem stolpu je vas tudi dobila ime. Namreč stolp je, od daleč gledano, podoben peči, vas pa leži pod stolpom. Zato se imenuje Podpeč.

Stolp v Podpeči, ki ni strateško tako pomemben kot črnokalska utrdba, je bil namenjen opazovanju in nadzoru poti in trgovskih karavan, ki so se napotile mimo vasi Podpeč proti Čičariji ali v Istro. Domnevamo, da je bil stolp v določenih časovnih obdobjih naseljen oziroma je omogočal manjši posadki 10 do 15 mož bivanje za daljše obdobje. Stolp je visok 20 metrov in ima štiri etaže. Vhod v pritličje je 4 metre nad tlemi. Dostop do vhoda je bil mogoča le po lesenih podestih in lestvah. Vse etaže, razen zadnje, imajo strelne line. Zadnja etaža ima osem oken, namenjenih opazovanju in signaliziranju. V predzadnjem nadstropju sta bila ohranjena niša kamina in dimnik.

Iz poročil koprskih kapitanov zvemo, da je bilo v stolpu nameščenih dva bronasta topa (faconetti di bronzo), pet spikard (vrsta strelnega orožja), pet kodet, trinajst arkebuz in šest sulic (harma d'hasta). v stolp je bilo mogoče namestiti trinajst pešakov.

Po končani gradiščanski vojni je bil stolp opuščen in je dobrih 300 let propadal. Močno so ga načele tudi strele. Celovito je bil prenovljen v letih 1987 in 1988 pod vodstvom takratnega Medobčinskega zavoda za varstvo kulturne dediščine Piran. Do njega je bil zgrajen varen dostop. Danes je v lasti Agrarne skupnosti Podpeč.

Viri:

http://www.eheritage.si/DDC/DDC_023_020_FGMGHFKJOQMDKWUDRMXPFMOBXFVBVD.pdf

http://www.dnevnik.si/nedeljski/skrinja-nedeljskega/1042437663

http://www.slovenia.info/?home=0

http://sl.wikipedia.org/wiki/Podpe%C4%8D,_Koper

https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/031_1989_varstvo_spomenikov.pdf

Vir: http://www.koper.si/index.php?page=static&item=2001369&tree_root=4 in http://www.koper.si/index.php?page=znamenitostiinatrakcije_single&item=2002340&id=20872

Besedilo: Salvator Žitko - Mestna občina Koper

znak projekta EKRP

Projekt »POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL IN INFO PANOJEV OB KULTURNIH ZNAMENITOSTIH V ZALEDJU MESTNE OBČINE KOPER« delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Za vsebino projekta je odgovorna Mestna občina Koper. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.