slhrendeit

Gradišče Gradec na sv. Kviriku

Nahaja se na golem hrbtišču Krasa (410 m) nad naseljem Sočerga. Je najobsežnejšo gradišče v tem delu.  V obsegu meri več kot dva kvadratna kilometra. Sestavljen je iz dveh delov: vzhodnega prostorsko večjega dela, namenjenega čredi, z že zdavnaj prevrnjenim in ne premočnim obzidjem, manjkajočim na nekaterih mestih in nekoliko višjim zahodnim delom (v obsegu 700 m2) namenjenim strnjenemu naselju.

Gradie Gradec na sv. KvirikuPogled na gradišče Gradec

Bivanjski zahodni del je imel prvotno močno kamnito obzidje (visoko od 5 d 6 metrov in široko od 20 do 30), zidano iz apnenčastega kamna in peščenjaka. Danes lahko od te kamnite ograde vidimo le prevrnjeno kamenje v nasipu, prekrito z zdrobljenim kamnom in travo. Kamenje ograd so skozi stoletja domačini uporabljali za gradnjo hiš in vrtnih zidov.
Vzhodni, večinoma ravninski del, ki zlagoma upada in se zožuje v smeri jugovzhod, vključuje cerkev sv. Kvirika obdano s pokopališčem. Zaključuje se s koničastim, nekoliko padajočim grebenom v smeri Sočerge. Vhod v gradišče je bil pri pokopališki cerkvi. Manjša udorina pod cerkvijo, delno spremenjena v travnik, kjer je bila nekoč mlaka, deli gradišče v spodnji (vzhodni) in višji (zahodni) del.
Poleg prazgodovinskih  ostankov so na gradišču Gradec sv. Kvirika našli tudi ostanke iz rimske dobe. Najden je bil nagrobni kamen »stela«, v katerem sta bili vklesani podobi pokojnih. Na žalost je od dveh podob prepoznavna samo desna. Sama oblika, vklesana podoba in besedilo spodaj : Calp(urnius) C(ai) F(ilius) omogočajo datiranje njenega nastanka v prvo polovico prvega  stoletja po Kristusu.

 

 Del rimskega nagrobnega kamna iz sv. KvirikaFotografija desnega zgornjega dela družinskega nagrobnega kamna iz Sočerge (sv. Kvirika) z delno uničeno moško podobo iz 1. Stoletja po Kristusu. Nahaja se v vhodnem hodniku virtualnega muzeja v Buzetu, v starem delu mestnega jedra. Vir: Jakopič Jože. 2011. Glasilo krajevne skupnosti Gračišče, štev. 11, leto 2011, str. 38

 

Last modified on ponedeljek, 13 julij 2015 06:38