slhrendeit
Dimniki Navodila za obnavljanje dimnikov||

Dimniki

Dimniki so nastali zaradi potrebe, da se je dim z ognjišča, ki se je ujel v napo, iz nje speljal na prosto. Tako je bila tudi večja varnost pred požarom. Podobo dimnikov so krojile potreba po funkcionalnosti, razpoložljiva sredstva in estetski čut. Dimnik je v spodnjem delu pravokotnega tlorisa, grajen pa je iz lokalnega kamna. Ta del je bil ometan z namenom, da zračni tokovi ne bi potiskali dima nazaj v hišo. Dimniška kapa ali dimniški zaključek je okrasni element, ki je pogosto oblikovan zelo vešče, domiselno in estetsko, pa naj je hiša še tako skromna.

 Dimniške kape so grajene iz drobnih opek in/ali kamna, kritina pa je kamnita ali iz korcev. Zanimiva je kombinacija dimnikov s kavadami, ki skupaj sestavljajo slikovit stavbni element. Večina dimnikov je porušenih. Tisti, ki so ostali, pa z domiselnimi oblikami pričajo o nekdanji umetniški kreativnosti lokalnih mojstrov in prispevajo velik delež k lepoti in slikovitosti naselij.

dimniki dimniki-1
Risba dimnika v Pisarih
dimniki-2 dimniki-3
Risba in slika dimnika v Loparju
dimniki-4 dimniki-5 dimniki-6 dimniki-7
Risba in slika dimnika v Koštaboni Risba in slika dimnika v Smokvici

Posegi v naseljih
V naseljih je treba ohraniti vse preostale obstoječe dimnike po metodi konservacije. Porušeni dimniki, o katerih obstaja foto ali druga dokumentacija, se obnovijo kot replike po vzoru originalnih, tisti, o katerih podatkov ni na razpolago, pa se izdelajo na novo po analogiji, zgledujoč se po ohranjenih primerih v naseljih. Pomembno je, da se pri gradnji uporabljajo tradicionalni lokalni materiali: kamen, drobna opeka, korci in apnena malta. Druga možnost je, da se izbere preprosta nevtralna oblika dimnika, ki se pojavlja na  celotnem izbranem terenu.

dimniki-81 dimniki-8 dimniki-9 dimniki-10
Risba in slika dimnika v Svetem Petru Risba in slika dimnika v Smokvici

Izvedba tradicionalnih dimnikov se zahteva tudi pri novogradnjah v naseljih, saj je ta stavbni element preveč pomemben, da bi ga nadomeščali z novimi oblikami. Spodnji del, ki je ometan, se lahko zgradi v opeki, medtem ko naj se za kapo uporabijo tradicionalni materiali.

dimniki-12 dimniki-13

Obnovljena dimnika na Bržanovi domačiji v Smokvici in na solinarski hiši v Muzeju solinarstva

Novogradnje zunaj naselij
Pri novogradnjah zunaj naselij imitacija starih dimnikov ni potrebna, je pa priporočljivo, da se pri izvedbi izhaja iz tradicionalnih vzorov. Morda bo gradnja tradicionalnega tipa dimnika investitorju pomenila tisto estetsko noto, s katero bi rad oplemenitil zunanjost svoje hiše. Nekateri investitorji želijo kot oblikovni del na zunanjščini uporabiti motiv kavade. Priporočljivo je ta motiv poiskati v najbližji vasi, saj se tako ohranjajo mikrolokalne posebnosti tudi v sodobni arhitekturi.

Logo ZVKDS iz vsebine Prironika o suhozidni gradnji

logo revitas obrezan

REVITAS - Revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju je čezmejni projekt, ki ga sofinancira Evropska unija skozi Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 (IPA – instrument predpristopne pomoči).

More in this category: « Baladurji in ganki Strešni venci »

Novo na portalu

cache/resized/0250afba45a271193369715dcd100868.jpg
Cerkve in samostani
cache/resized/ee39e84e6e6f0d7c47e48481f034aca6.jpg
Cerkve in samostani
cache/resized/2e3c4e7bfa4ab667fce16abbcc43a8c0.jpg
Cerkve in samostani
cache/resized/4adb9a23952342827cb1ee7fbbafdb6a.jpg
Cerkve in samostani
cache/resized/1a44859edc841c5496711009984a82b9.jpg
Mesta in naselja
cache/resized/a80c4374ace14622264b25de4b15c130.jpg
Mesta in naselja

Na strani je 303 gostov in ni članov .

Top