slhrendeit
Streha Značilna streha v Podpeči

Streha

Streha je izjemno pomemben oblikovni element zunanjščine hiše, njena »krona«. Prispeva k enotni podobi naselij v širšem prostoru kulturne krajine. Naj bo hiša še tako dobro obnovljena, deluje tuje, če streha nizgrajena v skladu z lokalno tradicijo.

Tradicionalna streha je dvokapna s slemenom, ki poteka vzporedno z daljšima stranicama tlorisnega pravokotnika. Nagib je nizek, med 18 in 20 stopinjami. »Sploščena« streha se lažje upira včasih zelo močnim sunkom burje. Šele kasneje, nekje v prvi polovici 20. stoletja se je v manjši meri razvila štirikapna streha, ki je ohranila enak nagib.

Strešne konstrukcije so lesene, izvedene kot neprava trikotna razpirala. Stropniki v zadnji etaži so uporabljeni kot povezniki. V redkih primerih so ti položeni na kapno lego. Nad strešno konstrukcijo je lesen strešni opaž ali planete, nanje so položeni korci v apneni malti. 

 

 Precen prerez istrske streheVzdolzen prerez istrske strehe

Risba: Prečen prerez strehe                                   Risba: Vzdolžen prerez strehe

Kritina je iz opečnih korcev. V bolj odmaknjenem zaledju je precej streh, ki so v spodnjem delu kamnite. Korčasta streha je začela resno izpodrivati starejšo kamnito oziroma slamnato šele v drugi polovici 19. stoletja. Ker je bilo treba korce kupiti, denarja pa je vedno primanjkovalo, so se ljudje znašli po svoje. Da bi prihranili, so spodnje dele strehe prekrili s kamnitimi škrlami do višine, za katero so ocenili, da je še varna, zgornji del pa so pokrili z lažjimi korci. Kamnita streha je ohranjena v redkih primerih hiš bolj oddaljenega zaledja, v največji meri se je obdržala na svinjakih, kokošnjakih, vodnjakih in drugih manjših objektih.

Posegi v naseljih

Strešne konstrukcije, ki so še v dobrem stanju, jih je treba ohraniti po metodi konservacije. Če je potrebno, se izvede delna rekonstrukcija z zamenjavo posameznih uničenih tramov. Navadno je treba zamenjati deske, planete pa se ohranijo. Dotrajani kosi se zamenjajo, lahko tudi z novimi enakih dimenzij.  

 Kamnita korcasta streha v PregariS kamni obtezena korcasta streha v Smokvici

Foto: Kamito korčasta streha v Pregari                             Foto:  kamni obtežena korčasta streha v Smokvici

streha-6streha-7

Foto: Obnovljena in sanirana originalna streha Bržanove domačije v Smokvici  

Veliko streh je vdrtih ali so tik pred tem, da se porušijo. Ko popustijo korci, začne voda pronicati v notranjost in načenjati lesene dele, ki sčasoma zgnijejo. V naseljih je treba obnoviti strehe po vzoru originalnih po obliki, smeri, nagibu in materialu (metoda rekonstrukcije). Trami strešnih konstrukcij so lahko rezani. Nad strešno konstrukcijo se izvede lesen strešni opaž, nanj pa se položijo hidroizolacija in korci. Stare in nove lesene dele je treba zaščititi pred zajedavci, plesnimi, algami in gobami. Pred polaganjem korcev se lahko na deske ali planete položi hidroizolacija.

Do odmikov pri uporabi materialov lahko pride pri novogradnjah; pomembno pa je, da se ohrani zunanja podoba streh: velikost, smer, oblika, nagib in kritina. Pri nobeni stavbi v naselju ni dopustno poseganje v streho zaradi umeščanja teras. Kot »krona« hiše mora streha ostati enovita, čista, razpoznavna konstrukcija. Strešna okna so dopustna v primerih, ko izboljšajo sicer slabšo osvetljenost notranjosti in tako prispevajo k bolj zadovoljivi kakovosti bivanja.

Novogradnje zunaj naselij

Na območju nove poselitve se zahteva ohranitev zunanje podobe streh: smeri, oblike, nagiba, kritine. Pri obnovi streh prihaja v praksi redko do bistvenih odmikov od lokalne arhitekture. Največkrat gre za izvedbo strešnih teras. Včasih se pojavijo neprimerne konstrukcije ali prestrmi nakloni. Podobo streh največkrat skazijo strešni venci in napušči, o čemer bo govor v naslednjem poglavju.

Stirikapna streha z ustreznim naklonom

Foto: Štirikapna streha z ustreznim naklonom

Prestrma stirikapna streha

Foto : Prestrma štirikapna streha

Logo ZVKDS iz vsebine Prironika o suhozidni gradnji

logo revitas obrezan

REVITAS - Revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju je čezmejni projekt, ki ga sofinancira Evropska unija skozi Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 (IPA – instrument predpristopne pomoči).

Tagged under

Novo na portalu

cache/resized/dfe73c5179053a1a5ff8de65b9754208.jpg
Kulturne znamenitosti
cache/resized/b9f4d281083803b51c2031c248bcc007.jpg
Zgodbe (in spomini)
cache/resized/87825b603d6b0864420c352590bcf2b8.jpg
Kulturne znamenitosti
cache/resized/080456e191519043caf6896a9cc30826.jpg
Kulturne znamenitosti

Na strani je 44 gostov in ni članov .

Top