slhrendeit
Pripravljalna dela Pripravljeni kamen za gradnjo Fotogram iz dokumentarnega filma o suhogradnji. Riccardo Bertoni, 2011

Pripravljalna dela

  • 30/07/2013

Lastnosti zida, ki ga boste postavili, bodo odvisne od njegovega namena ter vrste in količine uporabljenega kamenja. Razmerje med volumnom zbranega kamenja za gradnjo in zgrajenega suhozida je približno 2 : 1.

Princip gradnje je povsod podoben; nekaj razlik, ki jih bomo ponazorili, je med podpornimi zidovi in samostojnimi zidovi. V dosti primerih bo šlo za popravljanje obstoječih konstrukcij, ki bodo do določene mere same narekovale pristop h gradnji. Pred začetkom gradnje je dobro kamenje razvrstiti po namenu uporabe: najprej izločite večje ploščate in enakomerno debele kose in jih prihranite za vrhnjo plast (vršni kamni). Najbolj pravokotne in lepo kvadrirane kamne prihranite za vogale; ti naj bodo čim večji, vendar ne pretežki, tako da jih lahko še dvignete brez večjih težav. Daljše in večje kamne bomo uporabili kot vezne kamne. Posebej pa bomo dali na kup še robne kamne. Slednji naj imajo vsaj eno lepo lice in čim bolj plosko spodnjo in zgornjo površino, da lepo nalegajo v zidnem nizu. Največje kamne, ki so hkrati tudi nepravilnih oblik – zadostuje pa, da imajo le eno ravno ploskev – bomo uporabili takoj za temelje zida.

Vrste kamnov, ki jih potrebujemo pri gradnji suhozida

Vir: Orbanič, Zdenko. Kamen i suhozidno graditeljstvo. Tekst za priročnik. Kapitel: Žminj, 2011

Sedaj lahko že ocenimo ali nam katerih vrst kamnov izrazito primanjkuje. Pomeni, da jih bo treba od nekod še pripeljati. Ploščati kamen običajno uporabimo za izravnavanje posamičnih robnih ali veznih kamnov v višino kamnite plasti zida ali pa tudi kot vrhnji kamen, ki zapira suhozid in preprečuje izpiranje drobirja in zemlje iz notranjosti zida.

Ploščati kamen

Fotogram iz dokumentarnega filma o suhogradnji. Riccardo Bertoni, 2011

Vezni kamen vstopa v globino zida in na zidu ne kaže drugega kot majhno lice. Rep kamna, ko ga zgoraj obteži naslednji kamen, krepi konstrukcijo. Vezni kamen v idealnem primeru preči celotno debelino zida. Njegova osnovna naloga je povezati obe strani zida

priprava 3Vezni kamen v zadrževalnem zidu

Fotogram iz dokumentarnega filma o suhogradnji. Riccardo Bertoni, 2011

Vogalni kamen je praviloma lepo kvadriran in podolgovat ter služi za izdelavo vogalov zida. Pogosto ga dodatno obklešemo, da res lepo nalega, saj je od njega odvisna trdnost suhega zida.

priprava 4Vogalni kamen 

Fotogram iz dokumentarnega filma o suhogradnji. Riccardo Bertoni, 2011

priprava 5Vogalni kamni pripravljeni za vgradnjo

Fotogram iz dokumentarnega filma o suhogradnji. Riccardo Bertoni, 2011

Robni kamen ima vsaj eno lepo lice, ki gleda iz zida in pa čimbolj ravno zgornjo in spodnjo stran, da lepo nalaga v zidnem nizu kamnov. Uporabljamo ga za hitro dvigovanje zida. Pri tem seveda pazimo, da vgradimo tudi zadosti veznih kamnov.

priprava 6Robni kamen

Fotogram iz dokumentarnega filma o suhogradnji. Riccardo Bertoni, 2011

 Pred začetkom gradnje je treba izkoreniniti vsako drevo, štor ali podrast v bližini, saj bi z rastjo sčasoma lahko vse to ogrozilo zid.

 

Čiščenje vegetacije s površine, kjer se bo gradil zid in okolice

Fotogram iz dokumentarnega filma o suhogradnji. Riccardo Bertoni, 2011

Logo ZVKDS iz vsebine Prironika o suhozidni gradnji

logo revitas obrezan

REVITAS - Revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju je čezmejni projekt, ki ga sofinancira Evropska unija skozi Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 (IPA – instrument predpristopne pomoči). 

Novo na portalu

cache/resized/8b0abff87a13297382c6217ed49f56ea.jpg
Kulturne znamenitosti
cache/resized/b110ee267c35ad5f02898ab9eee8a1d3.jpg
Kulturne znamenitosti
cache/resized/d900ef73f648c104e97e5d7e2e60df1d.jpg
Zgodovinski kraji, gradovi in utrdbe
cache/resized/929104ddd8c9166b9528a78c5a9608f3.jpg
Pisana zgodovina
cache/resized/90dda70d924e3c58efec912a981b7250.jpg
Zgodovinski kraji, gradovi in utrdbe
cache/resized/a468f9037686ae7502fa2f19f97f0c52.jpg
Zgodovinski kraji, gradovi in utrdbe

Na strani je 156 gostov in ni članov .

Top