slhrendeit

Načrt mesta Koper iz leta 1619

Načrt Kopra, ki ga je 1. avgusta 1619 po naročilu podestata in kapitana Bernarda Malipiera izdelal Giacomo Fino, ponazarja mesto znotraj obzidja.

Prikazani so posvetni in sakralni objekti, ulice in trgi kot tudi obzidje z utrdbami in vrati. V zunanjosti so upodobljeni različni pristaniščni elementi ter legenda z napotki za popravilo obzidja. Izdelan je bil zaradi potreb po utrjevanju mestnega obzidja. Perorisba, ki jo hrani Državni arhiv v Benetkah, predstavlja poglaviten vir tako za študij geneze mesta, kakor za spoznavanje njegove urbanistične zasnove.

Načrt mesta Koper je risba s črnilom na papirju, velikosti 565mmm x 418mm v merilu 1:2300 cca. Jezik gradiva je beneščina in kraj izdelave je Koper.

Na dan 390. obletnice 1. avgusta 2009 je Humanistično društvo Histria izdalo reprodukcijo mape s spremno študijo ter priredilo sprehod po ulicah, trgih in obzidjih mesta s strokovnim vodstvom prof. Salvatorja Žitka in dr. Darka Likarja. Nato je bila mapa mesec dni na ogled v okviru akcije “Oživimo vitrine” v osrednji koprski ulici Kalegariji (Čevljarska ulica).

 

Vir:

http://www.kamra.si/Default.aspx?module=5&region=5&id=1412

 

Novo na portalu

Na strani je 129 gostov in ni članov .

Top