slhrendeit

Socerb Cerkev sv. Socerba

Cerkev je bila zgrajena leta 1648, kar dokazuje letnica vklesana nad vhodnimi vrati na erti.

  Ob cerkvi stoji manjši, 12 metrov visok pravokotni kamniti zvonik, prekrit s korci.

 

  logo revitas obrezanLogo ZVKDS iz vsebine Prironika o suhozidni gradnji

REVITAS - Revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju je čezmejni projekt, ki ga sofinancira Evropska unija skozi Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 (IPA – instrument predpristopne pomoči).

znak projekta EKRP

  Projekt »POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL IN INFO PANOJEV OB KULTURNIH ZNAMENITOSTIH V ZALEDJU MESTNE OBČINE KOPER« delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Viri:

http://www.koper.si/index.php?page=znamenitostiinatrakcije_single&item=2002340&id=20872

Read 1470 times