slhrendeit
Sočerga cerkev srca Jezusovega Cerkev srca Jezusovega glavni oltar

Sočerga cerkev srca Jezusovega

Cerkev leži na nadmorski višini 300 m. Precej velika cerkev, zgrajena leta 1906, je služila kot romarska postojanka. Neoklasicistična fasada, ki se zaključuje s timpanonom ima robove izrazito poudarjene z lizenami, ki jo povezujejo s stranskima fasadama.  Arhitekt je oponašal baročni ritem. V notranjost vodi visok kamnit portal s profilirano preklado.

Detajl cerkve5Detajl cerkve srca Jezusovega

Visoko notranjo ladjo zaključuje raven strop, ki leži pravokotno na neobdelanih stenah; v poligonalno zaključenem prezbiteriju s križastim obokom so podobe iz življenja svetnikov sv. Justa in sv. Evfemije, naslikane leta 1943. Kipi na oltarjih verjetno izhajajo iz rezbarske delavnice iz Ortiseja v Val Gardeni ter jih umeščamo v prvo polovico 20. stoletja. Kor je dekoriran s podobami angelov v mozaični tehniki in sloni na dveh stebrih, na leseni prižnici pa so predstavljeni liki evangelistov. Razmerje višine proti širini je cca. 1,8 : 1, tako da je cerkev relativno visoka. Samostojno stoječi zvonik

 Oltarna slika v cerkvi srca JezusovegaOltarna slika v cerkvi srca Jezusovega

(18,93 m) iz peščenjaka je starejšega izvora kot sama cerkev. Stoji na desni strani cerkve in je vsake štiri metre presekan s horizontalnim paskom. Pod štirikotnim piramidalnim vrhom je enojna lina za zvonove. V sklepniku kamnitega portala je vklesan monogram IHS.
Na istem mestu je stala stara cerkev, po pripovedovanju župnika iz sedemdesetih let,  vendar v novi stavbi ni nobenega starejšega fragmenta. To je bila manjša cerkev sv. Justa. Malo nad Sočergo, na poti iz Sočerge proti Tuljakom, pa je stala romanska cerkev sv. Evfemije. Izpričano je še kot razvalina v Franciscejskem katastru. Kasneje so njeno kamenje uporabili pri gradnji nove cerkve v Sočergi in jo poimenovali po sv. Justu in sv. Evfemiji. Danes je to cerkev srca Jezusovega.
Sveta Evfemija je vaška zavetnica in na njen dan, 17. septembra prirejajo Sočeržani eno od zadnjih šager v letu. Domačini vedo tudi povedati, da so nekaj kamenja iz cerkve sv. Evfemije porabili še za gradnjo ene od hiš  v Lukinih, ki da je zaradi tega zakleta. Na tej hiši se je streha že porušila, toda njeno kamnito lice razodeva izjemno velike in lepo kvadrirane kamne, le-ti  segajo zelo visoko.

Cerkev srca Jezusovega od dalecCerkev srca Jezusovega od daleč

Vir: http://www.koper.si/index.php?page=static&item=2001369&tree_root=4 in http://www.koper.si/index.php?page=znamenitostiinatrakcije_single&item=2002340&id=20872

Besedilo: Salvator Žitko - Mestna občina Koper

znak projekta EKRP

Projekt »POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL IN INFO PANOJEV OB KULTURNIH ZNAMENITOSTIH V ZALEDJU MESTNE OBČINE KOPER« delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Za vsebino projekta je odgovorna Mestna občina Koper. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Read 3711 times