slhrendeit

Malija

Malija je naselje v Občini Izola. Stari del vasi je razpotegnjen v dve vzporedno potekajoči vrsti hiš (Ulica in Geta) z vhodi in okni na sončno stran.

Kraj ima podružnično cerkev Marije Karmelske iz leta 1932, stavbo stare šole iz leta 1934, apartmaje in nogometno igrišče. Nov del vasi med Brnjico in Brdinom ima razgled na Lucijo inportoroški zaliv.

Vaško jedro Malije je tudi zaščiteno kot nepremična kulturna dediščina v Registru nepremične kulturne dediščine pod številko 14151 z naslednjim opisom: Gručasto jedro razložene vasi. Tlorisno mrežo tvori dvoje krakastih dostopnih poti in zavita vaška komunikacija. Značilni so strnjeni stavbni nizi na terasah, enotni v obdelavi stavb in materialov..

Nad vasjo je Malijski hrib z 278 m nadmorske višine, ki je najvišji v občini Izola.

Nadmorska višina: 226 m


Gibanje števila prebivalcev:
Leto:               2002 2011 2012 2013 2014 2015
Št. Prebivalcev: 363   483  494    500  496   492

Vir:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
https://sl.wikipedia.org/wiki/Malija
http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=14151

Read 911 times petek, 10 junij 2016 04:14