slhrendeit

Nožed

Nožed je od leta 1997 samostojno naselje s starimi sklopi domačij, kot so Fičurji in Bonini.

Leta 1173 se pojavlja v listinah ime za izvir aqvarium Noxedi, po katerem je tekla meja fevda Albucan, od leta 1225 pa meja med občinama Izola in Piran. 

Nadmorska višina:
213 m

Gibanje števila prebivalcev:

Leto:              2002 2011  2012 2013 2014 2015
Št. Prebivalcev: 48     58     60     64    64     65


Vir:
https://www.google.si/maps/place/No%C5%BEed,+6310+Izola+-+Isola/@45.4975683,13.6266097,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477b6450f62e85f1:0x45aa8d859bc2f20d!8m2!3d45.4963381!4d13.6304605?hl=sl
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp

 

Read 944 times sobota, 18 marec 2017 19:30