slhrendeit

Razvoj vasi Padna in vizija razpršenega hotela

Denis Goja, občina Piran.  Prve razvojne aktivnosti v Padni, majhni istrski vasici v zaledju Občine Piran, za katero je značilna prav njena lega, so se začele v letih 1998 in 1999, in sicer s programom CRPOV (Celostni razvoj podeželja in obnova vasi).

Za vas, ki leži na 208 metrih nadmorske višine in v kateri živi nekaj več kot 170 prebivalcev, je značilno tudi to, da ima galerijo Božidarja Jakca, cerkev iz 13. stoletja, posvečeno Sv. Blažu in zvonik ob cerkvi, za katerega je znano, da so ga vaščani leta 1898 dogradili s prodajo blitve. 

Vas kot celota je tako kulturni spomenik. V okviru programa Celostnega razvoja podeželja in obnove vasi (CRPOV) so nastali prvi projekti obnove posameznih objektov v vasi, za katere sta sredstva namenila Občina Piran ter tedanje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prostor (MKGP). Na delavnicah, ki so spremljale zametke razvojnih idej, se je izpostavila potreba po ustanovitvi turističnega društva na ravni treh vasi, ki so bile v Občini Piran vključene v razvojne aktivnosti, ki so se odvijale v okviru projekta CRPOV.

Konec leta 1999 je z aktivnim delovanjem začelo Turistično društvo Škurša, ki je organiziralo številne delavnice in okrogle mize, na katere je prišlo veliko domačih in tujih strokovnjakov razvoja podeželja. Hkrati so se v dogajanje z vaškimi prazniki in veselicami vključili krajani, ki so se tako tudi zabavali. Najpomembneje pa je postalo to, da so se krajani začeli istovetiti z vasjo in postajali ponosni na svoj kraj, ki je počasi začel kazati znake življenja. Skozi oči obiskovalcev in drugih gostov so na tak način pridobili samozavestno držo, ki je prišlekom sporočala: »To je moja vas, tu je najlepše.« Na vseh ravneh so se vzpostavila nova partnerstva, kot so: lokalne skupnosti, občine, fakultete, zavodi, ministrstva, začeli pa so tudi z novimi projekti analize stanja na terenu.

Vaščani so v sodelovanju s Fakulteto za turistične študije - Turistico v letu 2000 opravili anketo, ki je jasno pokazala pripravljenost vaščanov za razvojne aktivnosti v smeri trajnostnega turizma in izgradnje oziroma obnove namestitvenih kapacitet v zapuščenih in propadajočih objektih, ki so bili v lasti občine ali domačinov. Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) je opravil popis in dokumentiral vso stavbno kulturno dediščino, nato pa so: Fakulteta za arhitekturo (Univerza v Ljubljani), Občina Piran in MKGP v letih 2000 in 2001 izvedli dve enotedenski arhitekturni delavnici, na katerih so študentje v okviru svojih študijskih programov v vasi izmerili in zarisali obstoječe stanje objektov, v nadaljevanju pa pripravili idejni projekt prenove.

V letu 2002 se je začela prenova vaških vodnih virov (v okolici vasi), Krajevna skupnost Padna pa je postavila vizijo razvoja vasi, ki je temeljila na sožitju med kmetijstvom in turizmom. Vizija se je začela s projektno dokumentacijo za obnovo objekta v lasti občine, ki stoji ob vhodu v vas in se je zdel primeren za Turistično-informacijski center (TIC). Tako je iz nekdanjega hleva, v letu 2006, nastala iz naravnih lokalnih materialov obnovljena tipična istrska hiška z dvoriščem in pergolo, ki služi potrebam turizma. Kasneje je Občina Piran s pomočjo sredstev iz projekta Revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju – Revitas TIC dodatno opremila, prostor pa je tako postal še degustacijski center.

Nov premik je Padna doživela leta 2010, ko je v programu novega župana Občine Piran, Petra Bossmana, mesto našel tudi projekt Turistični razvoj Padne. Istega leta so se pričeli pogovori z organizatorji glede napovedanih obiskov potniških ladij v koprskem pristani- šču. Nastal je program obiska vasi Padna, pod imenom »Šavrinska avantura«. KS Padna je vzpostavila sodelovanje z lokalno turistično agencijo in k sodelovanju povabila krajane, ki so bili v prvem letu aktivni kar 20 nedelj. Vas je v tem času obiskalo več kot 5.000 obiskovalcev iz vseh koncev sveta. Zaradi izredno dobrih vtisov, ki so jih kasneje gostje strnili na anketnih listih, se je Padna pojavila na zemljevidu sveta kot nova destinacija, kjer sta v ospredju kulturna in naravna dediščina. Individualen, pristen in domač pristop do gostov, nadgrajen z izbranimi okusi in vinom ter unikatnimi izdelki, se je izkazal za pravo odločitev. Velja izpostaviti ugotovitev, da je nekaj, kar je za domačina vsakdanje, lahko za obiskovalca prava avantura, kar gostje tudi sami izpostavljajo in hvalijo.

Vizija razpršenega hotela Padna Razpršeni hotel (albergo diffuso) je inovativen pristop z novo vsebino, kjer gre za obnovo propadajočih vasi v zaledju, gorah, odmaknjenih območjih, ki jim grozi propad (zaradi odseljevanja ali staranja prebivalstva) ter uporabo le-teh za namestitev obiskovalcev. Take lokacije se za namene razpršenega hotela v celoti ali deloma obnovi v tradicionalnem slogu, ničesar se ne gradi na novo. Značilnosti so: skupna recepcija, prodajna služba ter uslužne in servisne storitve. Lastniki objektov so organizirani v podjetniško združenje ali zadrugo. Celotna ponudba je osnovana za uporabnike notranjih virov (lokalno pridelani produkti, delovna mesta …). Gre za vrsto zelenega ali eko turizma na podeželju, ki je namenjen ozaveščenim turistom, ki jih zanimajo: tradicija, kultura, narava, zgodovina, gastronomija in aktivni oddih.

Ideja, ki sicer ni novost in je preverjena tako v Italiji kot Avstriji. Prenos dobrih praks je eden od temeljev povezovanja v okviru programa razvoja podeželja Evropske unije. Predstavitev modela razvoja razpršenega hotela v Padni so v organizaciji KS Padna, izvedli arhitekti iz Avstrije. Poudarili so izjemen potencial vasi pri razvoju turističnih stacionarnih kapacitet v obnovljenih stavbah.

Za rentabilno poslovanje »hotela« bi bilo potrebnih najmanj 35 enot (sob oziroma apartmajev). Prebivalci kot lastniki objektov in KS so z Občino Piran dosegli dogovor o razvoju turizma in iskanju virov EU sredstev, ter možnih zasebnih investitorjev. Nekaj zasebnih lastnikov stavbne dediščine je konkuriralo na razpisih Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 (ukrep 323 »Obnova kulturne dediš - čine«), a niso bili uspešni. V vasi se aktivno išče nove možnosti in sredstva za realizacijo zastavljene vizije. V primeru Padne bi stavba Turistično-informacijskega centra lahko služila tudi kot recepcija bodočemu hotelu, ki bo imel sobe ali apartmaje razpršene po vasi. Ponudba turističnih nastanitev namreč v vasi že obstaja in med sezono beleži dobro zasede - nost, kar potrjuje pravilno razvojno usmeritev.

Padna danes razpolaga s približno 30 ležišči, v prihodnosti pa je mogoče pričakovati širitev zmogljivosti še za 150-200 ležišč. Obnova spomeniško zaščitenih objektov bi ustvarila nove namestitvene zmogljivosti, s čimer bi vas z vitalnimi enotami, ustvarje - nimi za potrebe turizma, izboljšala kvaliteto življenja vaščanov. Za vas namreč to pomeni nova delovna mesta, razvoj novih obrtnih in servisnih storitev za goste hotela, ureditev okolice za potrebe aktivnega turizma in ne - posredno prodajo kmetijskih pridelkov.

Vir:
SOUSTVARJAMO trajnostni razvoj območja porečja Dragonje in podeželja Slovenske Istre / [uredila Romina Rodela in Dane Podmenik]. - Koper : Zavod Eko-Humanitatis, 2015, str. 40
http://preporodistre.weebly.com/uploads/4/9/4/3/49439361/soustvarjamo_trajnostni_razvoj.pdf

Novo na portalu

cache/resized/032943f5087c2d0d3658c4c8f3e2877d.jpg
Istrska kulinarika
cache/resized/0aec415022e2eaac934009165d541702.jpg
Istrska kulinarika
cache/resized/a79d83863bfeaba7a2a6162e92a3fa22.jpg
Novi prispevki
cache/resized/68fcec646e6671e6513b3c10dac4d196.jpg
Kuharski nasveti
cache/resized/bd700648be529289d125a750433d20a7.jpg
Kuharski nasveti

Na strani je 115 gostov in ni članov .

Top