slhrendeit

Obnova kulturne dediščine

Obnova kulturne dediščine v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007 – 2013 in izgledi v naslednji finančni perspektivi 2014 - 2020

 

Finančna perspektiva 2007 - 2013
Ukrepa, ki sta zagotovo največ prispevala k ohranjanju dediščine na podeželju, sta bila 322 Obnova in razvoj vasi in 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. Podpore za obnovo in razvoj vasi izboljšujejo kakovost življenja v podeželskih območjih in tako prispevajo k privlačnosti vaškega okolja, kot bivanjskega prostora, in potenciala za razvoj drugih dejavnosti, še posebej turizma.

 Planina grajska kašča  Grajska kašča pred obnovo
 Planina grajska kašča  Grajska kašča pred obnovo


Podpore odobrenim projektom iz ukrepa 323 prispevajo k ohranitvi dediščine na podeželju ter omogočajo povezovanje kulturne dediščine, naravnih vrednot ter kulturne krajine z razvojem turizma in preživljanjem prostega časa, poleg tega pa prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in posredno vplivajo tudi na večjo gospodarsko vitalnost podeželja.


Preglednica: Učinkovitost ukrepov 322 in 323

Učinkovitost ukrepov 322 in 323

Vir: http://www.program-podezelja.si/images/phocadownload/Obvescanje_javnosti/Obnova_objektov_kulturne_dediscine-digitalna-verzija.pdf

Vse izvedene projekte lahko najdete v tej publikaciji.

 

Finančna perspektiva 2014 - 2020
Program razvoja podeželja 2014–2020 direktnih naslednikov zgoraj omenjenih ukrepov 322 in 323 ne vključuje. To pa ne pomeni, da projekti, ki bodo vključevali aktivnosti, vezane na ohranjanje dediščine na podeželju, ne bodo več podprti.

 Rožar tradicionalna istrska kmečka hiša Hiša pred obnovo 
 Rožar tradicionalna istrska kmečka hiša  Hiša pred obnovo

 

Največ tovrstnih projektov se pričakuje v okviru projektov, ki jih bodo prijavile lokalne akcijske skupine v okviru ukrepa M19 LEADER ter projektov v okviru podukrepa M6.4 Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, kjer bodo prednostno podprte tudi naložbe v naravno in kulturno dediščino ter tradicionalna znanja.

Poleg tega bo možno pri investicijskih ukrepih M04 Naložbe v fizična sredstva, v primeru obnov nepremičnin, ki sodijo med nepremično dediščino na podeželju, uveljavljati višje upravičene stroške, ki bodo vnaprej definirani v katalogu, ki bo urejal najvišje priznane vrednosti za posamezna dela.

Vir:
http://www.program-podezelja.si/images/phocadownload/Obvescanje_javnosti/Obnova_objektov_kulturne_dediscine-digitalna-verzija.pdf

Read 1872 times ponedeljek, 02 december 2019 11:58

Novo na portalu

cache/resized/c925a3ed6e1b764472c29c1021bf5494.jpg
Suhi zid dogaja
cache/resized/2d9263db71123c1ac81bc10f96e988c2.jpg
Apartmaji/sobe
cache/resized/f7a27b212e94beca198bf3b4c1774729.jpg
Kaj posebnega
cache/resized/c20dbfb829dbc82bbe5845c1bb098b29.jpg
Kaj posebnega
cache/resized/8086d0f0570356f103b29e6b8f47b6de.jpg
Cerkve in samostani

Na strani je 16 gostov in ni članov .

Top