Turistične tematske poti

V  zaledju  Istre  pohodništvo  v  smislu  sprehajanja  (odmor  - rekreacija) nima tradicije. Razen seveda  obiskovanja vaških praznovanj. Vsak vas je imela svojega zavetnika in ob njegovem koledarskem dnevu so prirejali veselice – šagre.

Kolo kot transportno sredstvo je v Istro prišlo razmeroma pozno.V zaledju se je pri "premožnejših"  družinah  pojavilo  šele  po  drugi  svetovni  vojni.  Kolesarjenje  kot  rekreacija je bilo popolna neznanka. Kot turistična ponudba se uveljavlja v zadnjih letih (tudi z najemanjem koles). Kolesarske poti so glede  na  lego  in  prostor  (gričevnato  zaledje)  dobro  speljane.

Še pred dobrim desetletjem ni bilo niti približno zaznati o aktivnostih okrog konjereje oz. jahalnega turizma. V Istri je bil do pred nekaj desetletji konj le kot vprežna oz. delovna žival, ki pa je v zadnjih desetletjih (pred cca. 40 leti) skoraj popolnoma izginil zaradi strojne mehanizacije v kmetijstvu.

Konjeniške poti iz projekta REVITAS predstavlja obsežno trasiranje mogočih poti v letih 2010 in 2011, vendar konjeniška dejavnost v tem času ne kaže pretiranih ambicij po razvoju. Kakorkoli že opravljeno delo je mogoče ponovno aktivirati in geokodirati zastavljene tase.