slhrendeit

Palača Pecchiari

Koper Palača Župančičeva 35. 

Barokizirana dvonadstropna palača (troje vhodov, okna, balkon) je v osnovi beneško gotska palača (gotsko trolistno zaključene delno zazidane monofore). Ohranjeno je tudi renesančno okno.

Datacija: zadnja četrtina 14. stol., 17. stol.

Značilen je stavbni razvoj hiše Pecchiari v Zupančičevi ulici. Gotska stavba s podobnim drugim nadstropjem, kot ga nosi palača Almerigogna, le manj bogato okrašenim, kaže številne predelave iz renesanse in baroka. Vendar kljub dodatkom še vedno ohranja prvotni značaj.


Palača Pecchiari je bila deležna tudi temeljitejših raziskav in delne obnove, o čemer priča spodnji povzetek poročila Jureta Bernika:

V kompleks dvonadstropne palače Pecchiari vodi z Župančičeve ulice 35 in 35a dvoje vhodnih vrat. Že pred odstranitvijo starih, v pretežni meri popolnoma uničenih ometov je bilo mogoče s fasade razbrati stik med dvema različnima gradnjama. Stik razmejuje petosni objekt v dve ločeni enoti. Triosnica na številki 35 se od vzhodnega krila na številki 35a razlikuje tudi v kvalitetnejši kamniti gradnji. Srednjo os v drugem nadstropju zahodnega krila poudarja balkon z železno ograjo na štirih kamnitih konzolah. Obe polovici povezuje enotni venčni zidec s plitvim zobatim profilom in trilistno zaključenimi monoforami v beneškogotskem stilu v drugem nadstropju.

Junija 2006 je bilo prenovljeno vzhodno krilo fasade do stika s starejšim krilom fasade na številki 35a.

Viri:
http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=8331
http://www2.eheritage.si/eheritage/vs/VSC_043_082_MWSSTMRKEIOYHTFOFVMIFFRIPCYVCW.pdf
Murko,Matija: Palača in patricijska hiša v Kopru. Zbornik za umetnostno zgodovino, nova vrsta IX, 1972, str. 23-44, VI-XVII.

Read 143 times sobota, 26 maj 2018 06:55