slhrendeit

Strategija trženja tematskih turističnih poti

 Tematske poti in z njimi povezane itinerarije v obmejnem območju italijanske dežele Furlanije Julijske krajine in Slovenije razvijamo in tržimo z namenom: (1) ohranjanja in predstavljanja naravne in kulturne dediščine območja, (2) povezovanja prizadevanj javnega, zasebnega in civilnega sektorja pri vzpostavljanju družbene kohezije celotnega čezmejnega prostora ter (3) razvoja novih proizvodov in tržišč, primernih za obravnavano območje.

V naraščajočem zanimanju razvitih tržišč za aktivni, kulturni in eko-turizem prepoznavamo ključno priložnost dodajanja vrednosti naravni in kulturni dediščini skozi oblikovanje in trženje turističnih proizvodov. Smernice strateškega načrta trženja se zato osredotočajo na specifični turistični proizvod – tematske poti, s poudarkom na naravi, kulturi in športu kot povezovalnem elementu aktivnega turističnega doživljanja destinacije. Cilj zastavitve strateških smernic trženja tematskih poti čezmejnega območja je izpostaviti načine predstavljanja dediščine, ki lahko omogočijo ustvarjanje dodane vrednosti skozi privlačno turistično ponudbo ter nakazati razvojne in trženjske priložnosti območja kot nove evropske turistične destinacije.

Skupni čezmejni projekt, ki se je izvajal v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG III A Slovenija-Italija, želi z združitvijo različnih tematskih poti na območjih slovenske Goriške statistične regije, Obalno kraške statistične regije ter na območju italijanskih pokrajin Trst in Gorica v Furlaniji Julijski krajini, zasnovati skupno, raznoliko in hkrati celovito turistično ponudbo, usmerjeno predvsem na tri ključna področja turizma: narava, kultura in šport.

Območje TEMPOČezmejno območje TEMPO

Projekt je sad potreb, ki so se oblikovale na terenu na osnovi pristopa bottom-up, ki upošteva želje in potrebe turističnih operaterjev in je nadgrajen z znanstvenim in strokovnim pristopom. Tako bodo lahko prišle do izraza različne javne in zasebne pobude, ki želijo resnično prispevati k ovrednotenju in promociji tematskih poti na območju izvajanja projekta (peš poti, kolesarske in druge povezovalne poti). Želimo si tudi izdelati skupno celostno podobo, ki jo bo mogoče takoj prepoznati in povezati z italijansko-slovenskim obmejnim prostorom. V projektu bomo aktivnosti izvajali v pokrajinah Trst in Gorica v FJK, v goriški in obalno kraški statistični regiji v Sloveniji.

Predvidene dejavnosti so: določitev in katalogizacija skupne turistične ponudbe, tematskih poti in ponudnikov, priprava strategije marketinga in ustanovitev Strokovnega delovnega odbora, ki naj preseže ozemeljsko in miselno ozkost, vrsta pobud za ovrednotenje, okrepitev in prilagoditev tematskih poti na področju narave, kulture in športa ter uresničitev zamisli o enotni celostni podobi za promocijo celotnega prostora s pomočjo primernega promocijskega gradiva, ki ga bomo uporabili in širili ob raznih že obstoječih priložnostih in ob tistih, ki so predvidene v sklopu projekta.

Več pa na tej povezavi

Strategijo trženja po dvanajstih letih od projekta Tempo ponuja tudi Mestna občina Koper - ko bo dobila, skupaj z ostalimi obalnimi občinami, denar iz prijavljenega projekta v okviru CLLD programa.

Vir:
http://www.zrs-kp.si/projekti-66/past/tempo-nature-culture-sport-without-borders-thematic-itineraries-in-slovenia-and-friuli-venezia-giulia
Tempo, Strateške smernice trženja Tematskih turističnih poti Čezmejnega območja Slovenije in FJK, Turistica Portorož, 2007

Read 179 times torek, 08 maj 2018 06:31

Novo na portalu

cache/resized/c65b25ca4a3ab41c9d7ab542666923dc.jpg
Suhi zid dogaja
cache/resized/1be06262f8819ffafaf25d24c843adc6.jpg
Suhi zid dogaja
cache/resized/2dfad58281ff377f7dd43e3375108c99.jpg
Zgodbe (in spomini)
cache/resized/6ca14d370c9f3f14c455a21317d77eec.jpg
Suhi zid dogaja
cache/resized/57309b8d1d4886f3a51ee80bcc963b79.jpg
Zgodbe (in spomini)
cache/resized/0120256a9f9775a419acd23fb0737f1a.jpg
Suhi zid dogaja

Na strani je 294 gostov in ni članov .

Top